Giới Thiệu Về Lĩnh Vực

header ads

Kho lạnh bảo quản 15m3 tại Văn Miếu, Hà Nội

 Kho lạnh bảo quản 15m3 tại Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Hà Nội

Thông tin

Khách hàng: Anh Việt

Địa điểm: Nguyễn Như Đổ

Kích thước: 15m3

Sản phẩm: bảo quản

Một số hình ảnh vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện kho lạnh